När man arbetar på en byggplats eller tillsvarande, så är buller och höga ljudnivåer en del av vardagen, och det är inte så mycket man kan göra för att undvika detta när det stammar från maskiner och liknande. Men om höga ljudnivåer är en del av många hantverkares arbete, så menar många funktionärer att det inte bör vara en del av deras arbete.

Men många kontorsarbetare måste ändå acceptera höga ljud och oväsen från kollegor, trafik utanför, högljudda golv osv. Dessa höga ljudnivåer, som utspelar sig i kontorsmiljöer, är orsak till att många medarbetare får svårt att koncentrera sig.

Men det er inte bara koncentrationen som påverkas, undersökningar visar att buller och höga ljudnivåer dessutom bidrar till att medarbetare bliver mindre produktiva, och det ökar risken för stress.

Detta är problematiskt, och därför bör alla arbetsplatser göra en aktiv insatts för att reducera bullernivåerna på kontoret. Här nedanför listas 5 tips till hur man kan reducera bullernivån i arbetsmiljön.

Välj en heltäckningsmatta istället för trägolv

När man arbetar på ett öppet kontor, är det nästan alltid någon som går runt, och hårda skosulor mot trägolv väsnas. Detta buller kan man enkelt göra sig av med, genom att ha en heltäckningsmatta istället för trägolv på sitt kontor.

Ett alternativ kan vara att installera ett gummiunderlag under trägolvet eller mattan, det kan absorbera, och därmed reducera, en del av ljudet.                      

Ljuddämpande gardiner

Att gardiner kan ha en påverkan, när det gäller bullernivåer, är kanske inte det första man tänker på. Men gardiner kan faktiskt hjälpa en hel del. Det finns ljuddämpande gardiner som kan hålla ytterligare 7% buller ute, så att man tex. kan undgå oljudet från trafiken.

Vanliga gardiner kan också ha en effekt, om dom är tillräckligt tjocka. Så det är inte alltid nödvändigt att köpa gardiner som är designat till att reducera buller.

Gardiner kan dessutom reducera ljud som kommer inifrån, eftersom ljudvågorna tappar styrka när dom träffar en gardin istället för ett hårt fönster.

Se några exempel på lamellgardiner, som har en räfflad yta, och därför är med till att differentiera ljudvågorna när dom möter gardinen.

 

Placera ut tysta zoner

Även om man aktivt reducerar bullernivån på kontoret, så kommer det alltid at uppstå ljud. Av den orsaken kan medarbetarna ha behov för en paus ibland. Därför kan det vara en god idé att bygga små rum, eller zoner, där man kan gå in och arbeta, när man har behov för att arbeta i lugn och ro.

Ge medarbetarna hörlurar

Det är såklart inte optimalt, om jobbet går ut på att vara i kontakt med människor, men om man bara ska sitta vid sin dator, kan man gott sitta och höra musik i sina hörlurar.

Med hörlur hör man inte dom ljud som är runt omkring en, men man kan höra den musik man själv har valt.

Kreativ inredning

Undersökningar har visat, att man kan minska ljudnivån i öppna kontorslandskap, om man inreder inventarier på et bestämt sätt. Det handlar om att leda ljudvågor väck så att så mycket som möjligt a ljudet absorberas.

T.ex. kan specialbyggda möbler och stora sackosäckar vara ett friskt inslag när man skapar en avslappnande atmosfär, och de kan dessutom vara med till att bryta ljudvågorna.