Ett lagerhanteringssystem gör att du när som helst och med det samma kan skaffa dig en korrekt bild av organisationens inventering. Du kan göra det på plats och du får överblick både över anläggningen och det som ev är i transit. Ett lagerhanteringssystem hanterar din leveranskedja från tillverkare/grossist till lagret och vidare till återförsäljare eller distributionscentral. Ett lagerhanteringssystem används ofta tillsammans med ett transportsystem (TMS) eller annat lagerstyrningssystem. Det kan också vara helt integrerat.

Ett lagerhanteringssystem kan förklaras som olika programvara och processer som gör det möjligt för ett företag att både administrera och föra kontroll med sin lagerverksamhet, från det att produkter eller varor går in i ett lager och vägen vidare ut. På ett lager omfattar processen lagerhantering, plockningsprocesser och revision.

Olika sorters lagerhanteringssystem

Lagerstyrningssystemen finns förstås i olika typer och med olika implementeringsmetoder. Vilken variant man väljer som företag beror vanligtvis på organisationens storlek och vilken sorts produkter man hanterar. De kan vara fristående system eller moduler i ett större ERP-system eller leveranspaket.

Lagerhanteringssystem kan även variera en hel del i komplexitet. Självklart kan mindre organisationer använda sig av ett enkelt kalkylark eller kanske en serie dokumentpapper, men de flesta lite större organisationer – och här räknar vi från små över medelstora företag (SMB) till storföretagen – använder sig av komplex lagerstyrnings-programvara. Vissa lagerstyrningsprogram är gjorda så att de passar specifikt till organisationens storlek, och flera leverantörer har lagerstyrningsprodukter som kan skalas så de passar olika organisationsstorlekar. Det finns organisationer som bygger sina egna lagerstyrningssystem från grunden, men det är förstås vanligare att införskaffa lagerstyrningssystem från en etablerad leverantör.

Även om ett lagerstyrningssystem är komplext och kan vara dyrt både att implementera och köra, ger det fördelar som för de flesta företag kan uppväga både komplexiteten och kostnaderna.

Lagerhanteringssystem är betydligt mera avancerat än en enstaka produkt eller service som införskaffas till organisationen. Rätt lagerstyrningssystem kan ha avgörande betydelse för ett företags anställdas och produkters säkerhet.

Implementering av rätt lagerstyrningssystem kan genom förbättrad flexibilitet och lyhördhet, bidra till att en organisation kan minska arbetskostnaderna, och felen i att plocka och leverera varor. Moderna lagerhanteringssystem arbetar med realtidsdata. Organisationen kan därmed hantera den senaste informationen om orderaktiviteter, leveranser, kvitton och eventuell varuförflyttning. Detta förbättrar i sin tur möjligheten för exakt kundservice.

Ett vanligt lagerstyrningssystem skapar lageroptimering. Lagermedarbetarna får överblick som gör det möjligt för dem att både snabbare och bättre, utföra deras arbete.