Stålbyggskonstruktioner kan påträffas i olika sammanhang och har ett brett användningsområde. De används bland annat vid bygge av broar eller industrilokaler. Sportarenor och konferenscenter, offentliga byggnader och skolor är också några vanliga exempel. Var hittar du företag som tillverkar stålkonstruktioner? Give Steel är bara ett exempel på företag som arbetar med att tillverka både fackverk och olika typer av stålkonstruktioner. Mer om vilka regler och standard stålkonstruktioner ska följa kan du läsa om i nästa avsnitt.

Kontroll och provning

En redan färdig konstruktion kontrolleras och provas utan att den förstörs på något sätt. En sådan oförstörande provning utförs av svetsar. Vad som krävs för att en stålkonstruktion ska kunna börja användas regleras av regleras i standarden för utförande av stålkonstruktioner EN 1090 – 2. Standarden för spetskvalitet EN ISO 5817 men även standarden för svetsning av armeringsjärn och ingjutningsgods EN ISO 17660. Stålkonstruktioner följer med andra ord strikta regelverk.

För företag som håller på med stålbyggnadskontroll gäller det att se över alla stålkonstruktioner och intyga att de är klara att brukas.

Exempel på tillverkare

Ett stålbyggnadsföretag kan vara både en montagefirma eller en stålbyggnadsverkstad som riktar sig på att producera olika typer av stålstommar. I sådana typer av firmor arbetar bland annat svetsare, byggnadssmeder och grovplåtslagare. Idag används det moderna teknologier vid produktion och montage av stålkonstruktioner. Många firmor försöker även tillverka utan att skada miljön.

För att välja rätt byggnadsföretag är det bäst att göra en förundersökning av marknaden. Välj helst en firma som är nära belägen din egna verksamhet. En annan viktig faktor är att anlita ett företag med erfarenhet inom branschen. Rekommendationer brukar också spela en stor roll, speciellt om beställningen gäller ett större projekt där flera och olika typer av stålkonstruktioner ska tillverkas och levereras. Tänk också på att alla konstauktioner, som det nämndes tidigare måste genomgå både kontroll och provningar innan de kan komma i bruk.