Att starta ett eget företag är ett av de enda sätten som står till buds i dagens samhälle för den som vill ha totalt oberoende, vara sin egen chef och tjäna riktigt bra med pengar. Med ett eget företag är det möjligt att jobba var du vill, när du vill, hur du vill, med vad du vill och med vem du vill. Dessa fem friheter är mycket värda i ett samhälle som ställer höga krav på anpassning.

Det är också genom avkastning och värdetillväxt genom företagande som de riktigt stora pengarna kan skapas. Det är genom försäljning av hela eller delar av ditt företag som du kan bli rik. Alternativt kan du ta ut vinster från företaget men om du äger företaget själv kommer du att beskattas ordentligt för dessa uttag av vinster.

Skaffa en första kund

Att tänka på när du startar eget

Det finns en mängd saker du bör ha i åtanke när du startar ditt eget företag:

  • Skaffa en riktig kund från första början. Det är ett mycket vanligt problem för företagare att de utvecklar sin produkt eller tjänst alldeles för länge innan de går ut på marknaden.
  • Tänk på att en affärsplan inte är ett dokument som du ska använda som en instruktion eller mall för ditt arbete. Affärsplanen är istället ett levande dokument som tjänar sitt syfte genom att hjälpa dig att tänka på framtida scenarios.

Finansiera ditt startup

När du startar ett eget företag behöver du pengar. Det är då en mycket bra idé att söka lån. Det finns många mycket bra låneformer på marknaden. En av dem kallas för smslån och de är mycket enkla att få. Det finns också bra tjänster för att jämföra olika lån med varandra för att hitta det som passar dig bäst.

Läs mer om privatlån på vipbanks.se