Du som handlar med värdepapper, du har säkert koll på detta med LEI-nummer. Ibland kallas det ävn för LEI-kod. Om du funderar över frågan vem behöver ha en LEI-kod, så är det företag som handlar med olika sorters derivat, alltså värdepapper, som behöver ha detta. Även andra juridiska personer som gör denna typ av handel behöver ha det. LEI står för Legal Entity Identifier och det är en global identifieringskod. För att du ska kunna göra en värdepapperstransaktion, så måste du alltså se till att skaffa din en sådan kod.

Så skaffar du ett LEI-nummer

Du kan ansöka om ett LEI-nummer direkt från en utfärdare av LEI-nummer eller via en förmedlare. Se till att utfärdaren är auktoriserad. När du hittat en du vill använda, gör så här:

  • Registrera din information på utfärdarens hemsida.

  • Betala din registrering. Priset brukar du kunna se på LEI-utfärdarens hemsida.

  • Du får ditt LEI-nummer när LEI-utfärdaren har godkänt din ansökan och registreringen är betald.

Oftast tar det upp till en vecka att få ditt LEI-nummer. Sedan är det även så att du varje år måste förnya det.

Varför krav på global identifiering?

Kravet på identifieringskod är något som sedan 2014 har funnits på derivatmarknaden. Dock var det så att under 2018 så valde EU genom förordningen MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) att utöka reglerna. Det så att de gäller alla typer av värdepapper. Anledning och syfte med denna förordning är att myndigheter, oavsett land, ska kunna både spåra samt identifiera vilka som är köpare och säljare. Samt även kunna se vilka som fattar beslut i en värdepappersaffär. I Sverige är de till Finansinspektionen som alla inblandade parter i värdepappersaffärer rapporteras.

Hur ser ett LEI-nummer ut?

En LEI-kod eller nummer, har 20 tecken som oftast är både bokstäver och siffror. De fyra första i koden är det som identifierar LOU, alltså den certifierade utfärdaren. De 14 följande tecknen är identifikationen av den juridiska enheten samt att de två sista är för att kunna verifiera identitet.

ISO 17442-standarden är det man har som bas för både kod och talföljd. Den har två nivåer, som är till för att ge olika information och identifieringar. Koden ger alltså rätt information om din verksamhet.

Om du har behov av att skaffa dig ett LEI-nummer och vill hitta en certifierad och auktoriserad utfärdare, så kan du vända dig till LEI Service. Där kan du även få hjälp att förnya koden.